• 1

Spoločnosť 3 express transport s.r.o., ponúka svoje služby v medzinárodnej a vnútroštátnej autodoprave, špedičné služby a vyťažovanie vozidiel.

Prioritne sa orientujeme na expresnú medzinárodnú autodopravu s dodávkovými vozidlami do 3500kg celkovej hmotnosti. 

Dopravné služby realizujeme vlastnými vozidlami – skriňové a plachtové vozidlá ako aj vozidlami našich stálych obchodných partnerov, s ktorými spolupracujeme na základe riadne uzatvorených zmlúv.

Exportné a Importné dopravné služby vykonávame do a zo štátov celej Európskej únie, Švajčiarska, Nórska, štátov bývalej Juhoslávie, Albánska.

Spĺňame podmienky na prepravu nebezpečných vecí podľa ADR, pre kusové zásielky v triedach nebezpečenstva: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

 


Kontakty

Telefonický kontakt:

+421 944 305 322,

+421 948 185 464 

E-mail:

transport@3express.sk,

dispo@3express.sk 

+421 944 305 322 (SK, CZ, GB, RU) 
+421 948 185 464 (SK, CZ, DE, GB)